BIONANOSTOP®


Čistá a zdravá voda pre záhrady a záhradky

BIONANOSTOP® je špeciálny ekologický a bez chémie upravený prípravok (prášok), ktorý sa aplikuje do  studní a zberných nádrží na vodu. Prípravok eliminuje mikroorganizmy vo vode a zaisťuje dlhodobú stabilizáciu a ochranu vody (voda nezapácha). Voda ošetrená prípravkom BIONANOSTOP® je výrazne kvalitnejšia a zvyšuje stabilitu aj trvanlivosť zalievaných plodín. Prípravok je možné použiť vo všetkých oblastiach súvisiacich s pitnou, teplou alebo technologickou vodou.


Ako funguje BIONANOSTOP® 

- čistí a mikrobiálne stabilizuje/chráni vodu v studniach a zberných nádržiach na vodu, tj. zamedzuje opätovnému množeniu mikroorganizmov

- celý proces čistenia zaisťuje likvidáciu živého biofilmu a zabraňuje jeho opätovnému výskytu

- obnova aplikácie je min. 1x ročne, pri vyššom mikrobiálnom zaťažení vody je potrebné dvojité dávkovanie

- aplikácia je jednoduchá

- prípravok nie je klasická dezinfekcia – jeho účinky sa prejavujú postupne a celý proces stabilizácie nabieha postupne 7-21 dní

- sedimentuje na dne a vďaka tomu ošetrí aj novo pritekajúcu vodu

Účinky

- voda je čistá, bez zápachu, s minimálnym výskytom škodlivých mikroorganizmov

- zdravá a čistá voda pri zalievaní = zdravé rastliny i plodiny

- ošetrená voda zvýši produkciu aj trvanlivosť rastlín i plodín

- napomáha zamedzovať opätovnému znehodnoteniu vody mikroorganizmami na 1 až 2 roky

- ochrana zalievaných plodín a rastlín pred mikroorganizmami, škodcami a plesňami

Použitie

- zberné nádrže na vodu (sudy, nádrže)

- studne

- jazierka (v prípade, že jazierko obsahuje živočíchy, je aplikácia odlišná)

- zalievanie všetkých pestovateľských plodín a rastlín

- zalievanie trávnikov, okrasných rastlín a stromov

PRODUKTY BIONANOSTOP® SA VYRÁBAJÚ ZÁSADNE BEZODPADOVOU TECHNOLÓGIOU


Ozvite sa nám