INFORMÁCIE O PRODUKTOCH 

1L Odmasťovač |WORKO CZ

Jedná sa o kvalitnú kvapalinu slúžiacu na očistenie povrchov skorodovaných predmetov, na ktoré sa bude nanášať odhrdzovač s taninom (pasivátor). Zároveň ako univerzálne čistidlo pre všetky povrchy, ktoré sú mastné, alebo sú znečistené. Látka na seba viaže všetky druhy mastnoty,. je týmto možné ju použiť ako dočištovadlo, či priemyselnú dezinfekciu.

1L Odmasťovač |WORKO CZ nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/odmastovac-worko-cz/


Odhrdzovač s tanínom Pasivátor (Podľa pôvodného receptu T80!)

Máte skorodovanú strechu, plot, alebo napríklad karosériu na aute? Radi by ste čo najviac oddialili čas, kedy budete musieť tieto veci vymeniť? Práve pre Vás sú tieto riadky.

Naskytá sa Vám teraz možnosť využiť prípravok, ktorý bol primárne vyvinutý pre pamiatkarov a reštaurátorov.

Kto iný by tiež mal mať najväčší záujem, aby kov zostal zachovaný pre ďalšie generácie.

A v čom je fígeľ? S týmto naším prípravkom Odhrdzovač s Taninom - Pasivátor nevytvárate nejakú vrstvu na povrchu korózie, ale Pasivátor prenikaním do mikropórov korózie a reakcií s koróziou vytvorí nepriepustnú vrstvu priamo z korózie - Týmto sa z korózie vytvorí tzv. pasivovaná-konzervačná vrstva zabraňuje následnej korózii. Zároveň vytvára ideálny podklad pre vrchný náter. (Koróziu preto nebrúsime, ale využijeme na pasiváciu - korózie si Pasivátor nasaje)! Prezentácia pasivácie

Už táto samotná ochrana zabraňuje prístupu vzdušnej vlhkosti a tým ďalšej korózii, a keď navyše uvážite, že na povrch potom môžete naniesť akýkoľvek náter (odporúčame aplikovať ochranný náter FINAL PLUS = Prispôsobuje sa teplotným zmenám povrchu bez postupnej straty priľnavosti), robí to z odhrdzovača s tanínom spôsob radikálneho riešenia Vašich problémov s koróziou. Vhodné aj na reštaurovanie veteránov (Pasivátor neobsahuje kyseliny)!

Čo získate:

- veľmi kvalitnú vrstvu pasivovaného povrchu ( preniká do hĺbky korózie )

- konzervačné vlastnosti (pri uskladnení na suchom mieste odolá korózii mnoho mesiacov)

- modrofialový povlak ( vizáš patiny, ktorú je možné ďalej bez oplachu upravovať - voskovanie, lakovanie)

- vynikajúci podklad pre akýkoľvek finálny náter (mimo pokovovania)

- nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu (Pasivátor neobsahuje kyseliny! )

Vhodnosť aplikácie:

-povrchy, kde je nemožná alebo nevhodná aplikácia tryskania, reštaurátorstva veteránu

-historické povrchy (Pasivátor neobsahuje kyseliny!)

-povrchy, kde je nežiaduce úbytok materiálu

-povrchy, pri ktorých sú nežiaduce zmeny povrchových vlastností

-povrchy, kde sú žiadané konzervačné vlastnosti medzi jednotlivými procesmi

Postup: 

Pred použitím pretrepte. Po pred úprave povrchu (ometenie voľnej korózie a nečistôt, a odmastenie - ideálne použiť W-Priemyselný-už súčasťou balenia) aplikujte náterom, alebo ponorom, a ponechajte do doby zasušenia. Po zasušení postup opakujte. Výdatnosť 500ml pri 15 ° C je v závislosti na vsakovaní-hĺbke korózie 10 až 24h na jednu aplikáciu. 

POZOR, korózia musí byť Pasivátorom NASÝTENÁ!, nepostačuje iba navlhčenie, alebo nástrek!

Na povrch je možné ďalej použiť akýkoľvek nevodný náter.

Optimálna teplota prostredia aj prostriedku na aplikáciu je 20°C (neaplikovať na priamom slnku). Doba ukončenia penetračných schopností je v rádoch hodín a to v závislosti od teploty.

Video prezentácia:

Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi!

Odhrdzovač s tanínom Pasivátor nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/odhrdzovac-s-taninom-pasivator-podla-povodneho-receptu-t80/


5L - Odhrdzovač s tanínom pasivátor

Odhrdzovač s tanínom "Pasivátor" je jednoduchý, účinný a hlavne lacný spôsob ako ošetriť skorodovaný povrch.

Odhrdzovač s tanínom je reakčnou kvapalinou, prestupujúcou koróziou až do mikropórov. Chemickou reakciou pritom vzniká z korózie pasivovaná vrstva zabraňujúca následnej korózii a vytvárajúca ideálny podklad pre vrchný náter. Týmto krokom zaniká nutnosť odstránenia korózie a použitia základného náteru a z korózie je vytvorená ochranná vrstva nahrádzajúca základný náter. Je overené, že ochrana železných povrchov pomocou tohto prostriedku je účinnejšia, než mechanické odstránenie korózie (napríklad brúsením alebo tryskaním) a potom následný náter. Odhrdzovač s tanínom je tak vhodný na ošetrenie aj silne skorodovaných povrchov so silnou vrstvou korózie.1. Zbavenie povrchu korózie

Základným predpokladom pre účinné chemické odhrdzovanie je vždy mechanická predúprava spočívajúca v odstránení voľnej korózie a nečistôt. Nasleduje nanesenie odhrdzovača s tanínom, ktorý sa veľmi dobre vsakuje a reaguje tak s koróziou do hĺbky. S ohľadom na pórovitosť materiálu je vhodné ho naniesť v dvoch vrstvách. Odhrdzovač tak vytvorí nepriepustnú pasivovanú vrstvu, ktorá veľmi rýchlo zasychá (do cca 2,5 hod. každá aplikácia).

2. Zabránenie vzniku opätovnej korózie

Pri odstraňovaní koróznych splodín v rámci predúpravy dochádza aj k lokálnemu obnaženiu kovu. Po následnom použití bežným odhrdzovačom na báze anorganickej kyseliny ( chlorovodíkovej, fosforečnej, či sírovej ), je toto prostredie, kde dochádza k opätovnému vzniku korózie. Odhrdzovač s tanínom, takú reakciu nemá a následnú povrchovú úpravu je možné s ohľadom na prostredie vykonať aj po dlhšej dobe. Ďalším kladom je, práve pre absenciu anorganickej kyseliny, možnosť použiť nátery inak nevhodné na minerálne kyslé prostredie.

3. Nezmenená funkčnosť povrchov

Nedochádza k rozpúšťaniu kovu a tým k strate pevnosti, ani k vzniku vodíkovej krehkosti (Pasivátor neobsahuje kyseliny)

4. Bezpečnosť vo vzťahu k životnému prostrediu

Absencia anorganických kyselín umožňuje jeho použitie vo voľnej prírode!

Postup: 

Pred použitím pretrepte. Po pred úprave povrchu (ometenie voľnej korózie a nečistôt, a odmastenie - napr. W-Priemyselný) aplikujte náterom, alebo ponorom, a ponechajte do doby zasušenia. Po zasušení postup opakujte. Výdatnosť 500ml pri 18 ° C je v závislosti na vsakovaní-hĺbke korózie 10m až 21m na jednu aplikáciu. POZOR, korózia musí byť odhrdzovačom nasýtená, nepostačuje iba navlhčenie, alebo nástrek! Na povrch je možné ďalej použiť akýkoľvek nevodný náter (napr. FINAL PLUS).

FINAL PLUS - finálný ochranný náter po pasivácii.

Optimálna teplota prostredia aj prostriedku na aplikáciu je 20°C (neaplikovať na priamom slnku). Doba ukončenia penetračných schopností je v rádoch hodín a to v závislosti od teploty.

Čo získate:

- veľmi kvalitnú vrstvu pasivovaného povrchu ( preniká do hĺbky korózie )

- modrofialový povlak ( vizáš patiny, ktorú je možné ďalej bez oplachu upravovať - voskovanie, lakovanie)

- konzervačné vlastnosti (pri uskladnení na suchom mieste odolá korózii mnoho mesiacov)

- vynikajúci podklad pre akýkoľvek finálny náter (mimo pokovovania)

- nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu ( neobsahuje kyseliny )

Vhodnosť aplikácie:

-povrchy, kde je nemožná alebo nevhodná aplikácia tryskania, napr. reštaurátorstvo veteránov

-historické povrchy

-povrchy, kde je nežiaduce úbytok materiálu

-povrchy, pri ktorých sú nežiaduce zmeny povrchových vlastností

-povrchy, kde sú žiadané konzervačné vlastnosti medzi jednotlivými procesmi

Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi!

5L - Odhrdzovač s tanínom pasivátor nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/5l-odhrdzovac-s-taninom-pasivator/


2L - Odhrdzovač s tanínom BLACK

NEODSTRAŇUJTE KORÓZIU - VYUŽIJTE JU !! 

Vyrobené podľa pôvodného receptu T80!

Jedná sa o NOVÝ vylepšený odhrdzovač s tanínom (Pasivátor) BLACK.

Vďaka novému odhrdzovaču s tanínom BLACK bude konečný vzhľad pasivácie čierny, nech už budete pasivovať akýkoľvek druh kovu.

Výhoda je v:

- dôslednom prenikaní korózií až do mikropórov, jeho usadenie a premena korózie na pasívne tanáty = pasivácia,

- odbúranie brúsenia, tryskanie...

- časová nenáročnosti!

- rýchly a účinný výsledok za prijateľnú cenu,

- nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu (neobsahuje kyseliny - Nedochádza k rozpúšťaniu kovu a tým k strate pevnosti, ani k vzniku vodíkovej krehkosti.)

- Absencia anorganických kyselín umožňuje jeho použitie vo voľnej prírode, a zároveň aj k reštaurátorstvu veteránov (neuškodí tak starému laku na Vašom vozidle)!

Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi!

2L - Odhrdzovač s tanínom BLACK nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/2l-odhrdzovac-s-taninom-black/</h2>


5L - Odhrdzovač s tanínom BLACK

Po mnohých žiadostiach na spoločnosť WORKO CZ o vytvorení stabilizátora korózie, ktorý by mal čo možno najviac zhodnú vizuálnu podobu kovu skorodovaného aj neskorodovaného sme dosiahli vytúžený výsledok.

Prostriedok Odhrdzovač s tanínom BLACK je schopný mimo svoju štandardnú funkciu, ktorou je bezozbytková stabilizácia korózie, navyše aj vzhľadovo zjednotiť rôzny stupeň skorodovaného povrchu s povrchom mechanicky ošetreným.

Malým bonusom je zosilnenie izolačných schopností proti vlhkosti.

Možnosť pretierania náterovými hmotami zostáva zachovaná.

Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi!

5L - Odhrdzovač s tanínom BLACK nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/worko-odhrdzovac-pasivator-s-taninom-black-zhodna-vizualna-podoba-kovu/


WORKO Odstraňovač hrdze z dlažby a kameňa

Odstránenie hrdze z kameňa, alebo dlažby jednoducho a efektívne!

Postup pri aplikácií:

Na mokrý povrch rovnomerne nanesieme prípravok a ponecháme ho na reakciu po dobu 1–2 dní. Potom povrch opláchneme vodou, prípadne necháme do doby samovoľného oplachu dažďom. V závislosti na druhu podkladového materiálu a sile znečistenia postup opakujte. 1000 g je na 1,5 m2

Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi!

WORKO Odstraňovač hrdze z dlažby a kameňa nájdete na našom E-shope: https://www.daas.sk/p/worko-odstranovac-hrdze-z-dlazby-a-kamena/</h1>


Produkty 

1L Odmasťovač |WORKO CZ

Jedná sa o kvalitnú kvapalinu slúžiacu na očistenie povrchov skorodovaných predmetov, na ktoré sa bude nanášať odhrdzovač s taninom (pasivátor). Zároveň ako univerzálne čistidlo pre všetky povrchy, ktoré sú mastné, alebo sú znečistené. Látka na seba viaže všetky druhy mastnoty,. je týmto možné ju použiť ako dočištovadlo, či priemyselnú dezinfekciu.  Objem: 1L

5,30 €

Odhrdzovač s tanínom Pasivátor (Podľa pôvodného receptu T80!)

Čo získate: - veľmi kvalitnú vrstvu pasivovaného povrchu ( preniká do hĺbky korózie ) - konzervačné vlastnosti (pri uskladnení na suchom mieste odolá korózii mnoho mesiacov) - modrofialový povlak ( vizáš patiny, ktorú je možné ďalej bez oplachu upravovať - voskovanie, lakovanie) - vynikajúci podklad pre akýkoľvek finálny náter (mimo pokovovania) - nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu (Pasivátor neobsahuje kyseliny! ) Vhodnosť aplikácie: -povrchy, kde je nemožná alebo nevhodná aplikácia tryskania, reštaurátorstva veteránu -historické povrchy (Pasivátor neobsahuje kyseliny!) -povrchy, kde je nežiaduce úbytok materiálu -povrchy, pri ktorých sú nežiaduce zmeny povrchových vlastností -povrchy, kde sú žiadané konzervačné vlastnosti medzi jednotlivými procesmi Postup: Pred použitím pretrepte. Po pred úprave povrchu (ometenie voľnej korózie a nečistôt, a odmastenie - ideálne použiť W-Priemyselný-už súčasťou balenia) aplikujte náterom, alebo ponorom, a ponechajte do doby zasušenia. Po zasušení postup opakujte. Výdatnosť 500ml pri 15 ° C je v závislosti na vsakovaní-hĺbke korózie 10 až 24h na jednu aplikáciu. POZOR, korózia musí byť Pasivátorom NASÝTENÁ!, nepostačuje iba navlhčenie, alebo nástrek! Na povrch je možné ďalej použiť akýkoľvek nevodný náter. Optimálna teplota prostredia aj prostriedku na aplikáciu je 20°C (neaplikovať na priamom slnku). Doba ukončenia penetračných schopností je v rádoch hodín a to v závislosti od teploty. Objem: 425g

11,90 €

WORKO Odstraňovač hrdze z dlažby a kameňa

Odstránenie hrdze z kameňa, alebo dlažby jednoducho a efektívne! Postup pri aplikácií: Na mokrý povrch rovnomerne nanesieme prípravok a ponecháme ho na reakciu po dobu 1–2 dní. Potom povrch opláchneme vodou, prípadne necháme do doby samovoľného oplachu dažďom. V závislosti na druhu podkladového materiálu a sile znečistenia postup opakujte. 1000 g je na 1,5 m2 Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi! Váha: 1kg

17,50 €

2L - Odhrdzovač s tanínom BLACK

NEODSTRAŇUJTE KORÓZIU - VYUŽIJTE JU !! Vyrobené podľa pôvodného receptu T80! Jedná sa o NOVÝ vylepšený odhrdzovač s tanínom (Pasivátor) BLACK. Vďaka novému odhrdzovaču s tanínom BLACK bude konečný vzhľad pasivácie čierny, nech už budete pasivovať akýkoľvek druh kovu. Výhoda je v: - dôslednom prenikaní korózií až do mikropórov, jeho usadenie a premena korózie na pasívne tanáty = pasivácia, - odbúranie brúsenia, tryskanie... - časová nenáročnosti! - rýchly a účinný výsledok za prijateľnú cenu, - nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu (neobsahuje kyseliny - Nedochádza k rozpúšťaniu kovu a tým k strate pevnosti, ani k vzniku vodíkovej krehkosti.) - Absencia anorganických kyselín umožňuje jeho použitie vo voľnej prírode, a zároveň aj k reštaurátorstvu veteránov (neuškodí tak starému laku na Vašom vozidle)! Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi! Objem: 2L

42,90 €

5L - Odhrdzovač s tanínom pasivátor

1. Zbavenie povrchu korózie Základným predpokladom pre účinné chemické odhrdzovanie je vždy mechanická predúprava spočívajúca v odstránení voľnej korózie a nečistôt. Nasleduje nanesenie odhrdzovača s tanínom, ktorý sa veľmi dobre vsakuje a reaguje tak s koróziou do hĺbky. S ohľadom na pórovitosť materiálu je vhodné ho naniesť v dvoch vrstvách. Odhrdzovač tak vytvorí nepriepustnú pasivovanú vrstvu, ktorá veľmi rýchlo zasychá (do cca 2,5 hod. každá aplikácia). 2. Zabránenie vzniku opätovnej korózie Pri odstraňovaní koróznych splodín v rámci predúpravy dochádza aj k lokálnemu obnaženiu kovu. Po následnom použití bežným odhrdzovačom na báze anorganickej kyseliny ( chlorovodíkovej, fosforečnej, či sírovej ), je toto prostredie, kde dochádza k opätovnému vzniku korózie. Odhrdzovač s tanínom, takú reakciu nemá a následnú povrchovú úpravu je možné s ohľadom na prostredie vykonať aj po dlhšej dobe. Ďalším kladom je, práve pre absenciu anorganickej kyseliny, možnosť použiť nátery inak nevhodné na minerálne kyslé prostredie. 3. Nezmenená funkčnosť povrchov Nedochádza k rozpúšťaniu kovu a tým k strate pevnosti, ani k vzniku vodíkovej krehkosti (Pasivátor neobsahuje kyseliny) 4. Bezpečnosť vo vzťahu k životnému prostrediu Absencia anorganických kyselín umožňuje jeho použitie vo voľnej prírode! Postup: Pred použitím pretrepte. Po pred úprave povrchu (ometenie voľnej korózie a nečistôt, a odmastenie - napr. W-Priemyselný) aplikujte náterom, alebo ponorom, a ponechajte do doby zasušenia. Po zasušení postup opakujte. Výdatnosť 500ml pri 18 ° C je v závislosti na vsakovaní-hĺbke korózie 10m až 21m na jednu aplikáciu. POZOR, korózia musí byť odhrdzovačom nasýtená, nepostačuje iba navlhčenie, alebo nástrek! Na povrch je možné ďalej použiť akýkoľvek nevodný náter (napr. FINAL PLUS). FINAL PLUS - finálný ochranný náter po pasivácii. Optimálna teplota prostredia aj prostriedku na aplikáciu je 20°C (neaplikovať na priamom slnku). Doba ukončenia penetračných schopností je v rádoch hodín a to v závislosti od teploty. Čo získate: - veľmi kvalitnú vrstvu pasivovaného povrchu ( preniká do hĺbky korózie ) - modrofialový povlak ( vizáš patiny, ktorú je možné ďalej bez oplachu upravovať - voskovanie, lakovanie) - konzervačné vlastnosti (pri uskladnení na suchom mieste odolá korózii mnoho mesiacov) - vynikajúci podklad pre akýkoľvek finálny náter (mimo pokovovania) - nerozpúšťate kov a neznižujete životnosť materiálu ( neobsahuje kyseliny ) Vhodnosť aplikácie: -povrchy, kde je nemožná alebo nevhodná aplikácia tryskania, napr. reštaurátorstvo veteránov -historické povrchy -povrchy, kde je nežiaduce úbytok materiálu -povrchy, pri ktorých sú nežiaduce zmeny povrchových vlastností -povrchy, kde sú žiadané konzervačné vlastnosti medzi jednotlivými procesmi Pozor: zabráňte kontaktu prípravku s deťmi! Objem: 5L

94,30 €

5L - Odhrdzovač s tanínom BLACK

Po mnohých žiadostiach na spoločnosť WORKO CZ o vytvorení stabilizátora korózie, ktorý by mal čo možno najviac zhodnú vizuálnu podobu kovu skorodovaného aj neskorodovaného sme dosiahli vytúžený výsledok. Prostriedok Odhrdzovač s tanínom BLACK je schopný mimo svoju štandardnú funkciu, ktorou je bezozbytková stabilizácia korózie, navyše aj vzhľadovo zjednotiť rôzny stupeň skorodovaného povrchu s povrchom mechanicky ošetreným. Malým bonusom je zosilnenie izolačných schopností proti vlhkosti. Možnosť pretierania náterovými hmotami zostáva zachovaná. Objem: 5L

105,00 €

  V prípade informácií nás môžete kontaktovať cez formulár nižšie:


  Zákazníkova oprava kontajneru produktami WORKO CZ  

  Povrch pred aplikáciou

  Povrchová úprava začiatok

  Výsledok pasivácie a po nátere modrou farbou 


  Oprava kolies pomocou Pasivátora

  Pasivácia disku po 1/2 aplikácií Pasivátoru.

  Pasivácia diskov po 2. aplikácií Pasivátora. 

  Konečný vzhľad, po finálnom nátere.


  Pasivácia mosta